Metoda 3D tisku zvládá vytvářet kostní a kloubní implantáty


Vědci plánují dokonce tisknout i lidské orgány, což je prozatím sice jen teoretickou bází, ovšem tisk lidských kostí a kloubů už z říše science-fiction vystoupil do popředí, jakožto reálný modus.

tisknutí

Jestliže se přidržíme odvětví medicíny, 3D tiskem se zabývají v současné době především specialisté v oboru plastické chirurgie a ortopedie. Tyto lékařské obory se totiž často setkávají s obtížně řešitelnými situacemi v případě defektů lidské tkáně při těžkých úrazech. Jde zejména o komplikované otevřené zlomeniny, štěpení a vylamování kostí a kloubů. S takovými obtížnými úkoly se lékaři potýkají i několikrát v průběhu jednoho týdne, jsou důsledkem automobilových nehod a dokonce i střetnutí člověka s velkými šelmami – se psy, nebo i s medvědy.

Ortopedické kliniky v České republice tuto metodu již aplikují v praxi

S něčím takovým se setkávají i čeští ortopedi, například na klinice v Podkrkonoší, v městečku Vysoké nad Jizerou. Metodu 3D tisku Praha tu aplikovali v praxi několikrát. Řešili nápravu drobných kůstek předloktí v případech komplikovaných zlomenin, ty jsou prý nejčastěji zaviněné neopatrností a nedbalostí pracovníků v průmyslové výrobě.

Zatímco je zdravotní stav pacienta stabilizován na Jednotce intenzivní péče, lékaři plánují náročný operační proces na počítači pomocí tomografie. Výpočetní technika dnes již, podobně jako modely AutoCadu, zvládá trojrozměrné zobrazení lidských kostí. Jako předloha pro tisk plastové kostní náhrady slouží zdravá ruka. Program ji porovnává s modelem pro tisk a lékaři se tak trochu situují do pozice hráče počítačové hry, přikládají různé spojovací komponenty (dlahy, šrouby, vruty) a volí nejvhodnější postup, jak zdeformovanou tkáň napravit.

ruka

Postup operace se na počítači naplánuje do posledního detailu, včetně aplikace speciálních vrtacích a řezných pouzder, a tiskárna jejich virtuálnímu modelu pak vdechne reálnou podobu. Umělé implantáty a spojovací součásti vytvořené touto speciální metodou se uplatní zejména v situacích, kdy si lékaři s komplikovanými deformacemi tkání při některých úrazech doslova neví rady.